• Over ons

Leeffijn heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom geven we ook graag inzicht in onze bestuursstructuur en onze bedrijfsvoering in het algemeen:
  • De staturen van Leeffijn voldoen aan de eisen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Leeffijn is als AWBZ toegelaten instelling door het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingeschreven onder nummer 11869.
  • Leeffijn staat geregistreerd bij Vektis Zeist als zijnde instelling AWBZ gecombineerd onder de AGB-code met nummer 72-727434.

Bestuur
Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling belangrijk. Goed bestuur moet ervoor zorgen dat:
  • Wij zorgen voor kwalitatief goede en veilige zorg voor onze cliënten;
  • Duidelijk is wie voor welk onderdeel binnen onze organisatie verantwoordelijk is;
  • Er sprake is van goed financieel beheer.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op de werkzaamheden van Bestuur en op de algemene zaken in de zorgorganisatie.