• Over ons


Missie

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens potentieel heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen. Maar ook dat persoonlijke ontwikkeling niet voor iedereen vanzelfsprekend is en dat de ene persoon hier meer ondersteuning en begeleiding bij nodig heeft dan de ander.

Ook jong volwassenen met een vorm van autisme of een VG-indicatie willen zich ontwikkelen en hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de samenleving vergroten. Leeffijn biedt ze daartoe een appartement (met eigen keuken en badkamer) met persoonlijke zorg- en woonbegeleiding, zodat ze de volgende stap naar zelfstandig wonen en leven veilig en vertrouwd kunnen maken.

Visie
Wij respecteren onze bewoners zoals ze zijn en de door hen gemaakte keuzes. In onze woon- en zorgbegeleiding ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van de mogelijkheden, waar de bewoner al over beschikt en op het aanleren van vaardigheden en routines om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Ook ondersteunen en stimuleren wij hun bij het zoeken en vinden van een zinvolle dagbesteding, opleiding of werkzaamheden, wij bieden ondersteuning bij het verkrijgen van een (zorg)indicatie. De begeleiders richten zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de bewoners om de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden te vergroten.

In onze woonomgeving streven we een veilig en beschermd leefklimaat na met veel duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. Dit biedt overzicht en houvast. Belangrijke randvoorwaarden waarbinnen onze bewoners zich individueel kunnen ontwikkelen.

We bieden vraaggerichte zorg-  en woonbegeleiding, waarbij de wensen en behoeften van de bewoner een belangrijk uitgangspunt zijn. Onze zorg- en woonbegeleiding vindt altijd op professionele en verantwoorde wijze plaats met toepassing van geldende (zorg)wet- en regelgeving.