• Over ons


Leeffijn heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, omdat in onze visie iedereen beter wordt van een kwalitatieve werkwijze. Dit betekent dat onze zorg- en woonbegeleiding uiteraard voldoet aan alle geldende (zorg)wet- en regelgeving. Maar ook een duidelijke informatievoorziening naar de bewoner over zijn recht op zorg in het kader van de AWBZ/WMO en wat Leeffijn voor de betreffende bewoner kan betekenen.

We werken samen met onze bewoners op basis van wederzijds respect ook al is dat in conflictsituaties niet altijd even makkelijk. Alle gemaakte afspraken, evaluaties en wijzigingen in de zorgbegeleiding worden geregistreerd in een persoonlijk begeleidingsplan. We hebben een bewonergerichte vorm van kwaliteitsmanagement ingevoerd om onze dienstverlening te monitoren en daar waar mogelijk te verbeteren.

In 2016 hebben we bezoek gehad van de inspectie van de Volksgezondheid en de GGdru. U kunt de rapporten en plan van aanpak vinden op de volgende link:

Inspectie Rapport Leeffijn_2016 >>

Rapport Kwaliteitstoezicht WMO >>