• Begeleiding


Als je op jezelf gaat wonen, komt er veel op je af. Van het ene op het andere moment moet je zelf huishoudelijke werkzaamheden verrichten, een goed ritme tussen dag en nacht vinden, zelf voor je eten en drinken zorgen en je financiën op orde houden. Dat valt vaak nog niet mee. Om je zelfstandigheid te vergroten bieden we je daarom woonbegeleiding aan.

In een intakegesprek bespreken wat jouw hulpvraag is en maken we op basis daarvan jouw begeleidingsplan. We gaan er wel vanuit dat je gemotiveerd bent om zo veel mogelijk zelf te doen. En dat je al in staat bent om zelf eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten en dat je jouw persoonlijke verzorging zelf uitvoert.

Het begeleidingsplan, waarmee je structuur brengt in jouw woonsituatie, kan bijvoorbeeld de volgende punten bevatten:

  • Begeleiding bij het vinden van een goed dag/nacht ritme;
  • Begeleiding bij het zoeken en vinden van dagbesteding;
  • Leren omgaan met het maken en nakomen van afspraken;
  • Het aanleren van sociale vaardigheden en begeleiding bij activiteiten;
  • Aandacht voor persoonlijke verzorging;
  • Het op orde houden van financiën en administratie.

Als het nodig is, bieden we ook ondersteuning bij praktische zaken; zoals boodschappen doen, koken, het schoonhouden van je huis, het verzorgen van de was of kleding kopen.